SVATBA.

„Zastav se, okamžiku, jsi nádherný … “

© 2020 by Kristýna Nováková

Facebook                     Instagram